سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی دین و زندگی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3197دین و زندگی 1
2محمد محمدیدین و زندگی 2
3محمد محمدیدین و زندگی 3
4بتول امینی بزچلوئیدین و زندگی 3
5بتول امینی بزچلوئیدین و زندگی 1
6بتول امینی بزچلوئیمعارف پیش دانشگاهی
7زهرا شرفیمعارف پیش دانشگاهی
8http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3196گروه بندی نشده
9 گروه بندی نشده
10http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3194گروه بندی نشده
11http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3193گروه بندی نشده
12http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3192گروه بندی نشده
13http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3191گروه بندی نشده
14http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3190گروه بندی نشده
15http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3198گروه بندی نشده
16اعظم رودبارانیدین و زندگی 3
17اعظم رودبارانیدین و زندگی 2
18اعظم رودبارانیدین و زندگی 1
19http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3235گروه بندی نشده
20http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3236گروه بندی نشده
21فاطمه نوریمعارف پیش دانشگاهی
22زهرا فرهادی معارف پیش دانشگاهی
23صدیقه صادقی ورکانیمعارف پیش دانشگاهی
24منیرسادات میرمعینیدین و زندگی 3
25حسن کمالودین و زندگی 3
26فاطمه عسکری رستمی دین و زندگی 3
27اکرم حسنی زارعدین و زندگی 3
28صدیقه صادقی ورکانیدین و زندگی 3
29منیرسادات میرمعینیدین و زندگی 2
30صدیقه صادقی ورکانیدین و زندگی 1
31دین وزندگی3 ومعارف پیش گروه بندی نشده
32دین وزندگی 1گروه بندی نشده
33سوال عربی1گروه بندی نشده
34میان ترم معارف چاپ جدید گروه بندی نشده
35عربي دوم وسوم وپيش انسانيگروه بندی نشده
36عربي درس به درس دوم تجربي-رياضيگروه بندی نشده
37عربي دوم تجربي-رياضيگروه بندی نشده
38عربي اول دبيرستانگروه بندی نشده
39عربي اولگروه بندی نشده
40عربي- فلسفه-معارف پيش دانشگاهيگروه بندی نشده
41عربي دوم رياضي-تحربيگروه بندی نشده
42معارف پيش گروه بندی نشده
43معارف پیش درس دومگروه بندی نشده
44معارف پیش درس دومگروه بندی نشده
45http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/1609گروه بندی نشده
46دین وزندگی 3گروه بندی نشده
47دین وزندگی 3گروه بندی نشده
48درس ششم معارفگروه بندی نشده
49دینی1دین و زندگی 1
50دینی1دین و زندگی 1
51دینی1دین و زندگی 1
52درس ششم معارفمعارف پیش دانشگاهی
53دین وزندگی دوم دین و زندگی 2
54سوالات پیش دانشگاهیگروه بندی نشده
55سوالات دینی یکگروه بندی نشده
56سوال درس دوم معارف گروه بندی نشده
57سوال دین وزندگی اولگروه بندی نشده
58سوال درس دوم معارفگروه بندی نشده
59سوال دین وزندگی دومگروه بندی نشده
60http://dini.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/1165گروه بندی نشده
61دین وزندگی 1گروه بندی نشده
62سوال درس دوم معارفگروه بندی نشده
63سوالات درس دوم معارف گروه بندی نشده
64معارف پیش درس دومگروه بندی نشده
65دین وزندگی 1گروه بندی نشده
66دین وزندگی 2گروه بندی نشده
67معارف پیشگروه بندی نشده
68دین وزندگی 2گروه بندی نشده
69راهنمای طراحی سوالاتگروه بندی نشده